Woodwork for Inventor CNC Simulator

Woodwork for Inventor CNC Simulator

Woodwork for Inventor CNC Simulator

Woodwork for Inventor CNC Simulator

Woodwork for Inventor CNC Simulator
Woodwork for Inventor CNC Simulator

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Woodwork for Inventor CNC Simulator

  • Lượt xem : 291
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Một trong những điểm nổi bật nhất của WOODWORK FOR INVENTOR V10 là Bộ mô phỏng công nghệ CNC. Nó là một công cụ thú vị và hữu ích được tạo ra cho mục đích thử nghiệm các công nghệ CNC đã tạo. Trong quá trình mô phỏng, người dùng có thể thấy trực quan chuyển động của công cụ trong quá trình xử lý. Ngoài ra, anh ấy / cô ấy có thể thấy cách công cụ lấy vật liệu ra khỏi phôi. Người dùng có thể dừng mô phỏng và bất cứ lúc nào và tạo một bản sao của vỏ mặt được tạo. Nó có thể được sử dụng để phân tích xử lý hoặc so sánh phần thân được thiết kế với kết quả xử lý.

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn thêm!

Các thông tin khuyến mãi xin xem tại đây.

Blog - nơi chia sẽ các bài viết & hướng dẫn về phần mềm hữu ích được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của VietCAD

Go up and running with Woodwork for Inventor

Một trong những điểm nổi bật nhất của WOODWORK FOR INVENTOR V10 là Bộ mô phỏng công nghệ CNC. Nó là một công cụ thú vị và hữu ích được tạo ra cho mục đích thử nghiệm các công nghệ CNC đã tạo. Trong quá trình mô phỏng, người dùng có thể thấy trực quan chuyển động của công cụ trong quá trình xử lý. Ngoài ra, anh ấy / cô ấy có thể thấy cách công cụ lấy vật liệu ra khỏi phôi. Người dùng có thể dừng mô phỏng và bất cứ lúc nào và tạo một bản sao của vỏ mặt được tạo. Nó có thể được sử dụng để phân tích xử lý hoặc so sánh phần thân được thiết kế với kết quả xử lý.

Công cụ này cung cấp nhiều thông số khác nhau, mà kỹ sư có thể chọn và xem kết quả của hoạt động đó.

Dưới đây, một ví dụ mô phỏng thực tế:

Trình mô phỏng tạo điều kiện thuận lợi để tránh những sai lầm tốn kém và thiệt hại vật chất.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng sự bổ sung của chúng tôi vào Woodwork for Inventor.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Hướng dẫn của chúng tôi và các kỹ sư của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn trên FanpageEmail

Các sản phẩm khác