Autodesk Vault PROFESSIONAL

Autodesk Vault PROFESSIONAL

Autodesk Vault PROFESSIONAL

Autodesk Vault PROFESSIONAL

Autodesk Vault PROFESSIONAL
Autodesk Vault PROFESSIONAL

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

 • Autodesk Vault PROFESSIONAL

 • Lượt xem : 1421
 • Mã SP :
 • Giá : Liên hệ
 • Phần mềm PDM (Product Data Management) để quản lý an toàn dữ liệu, theo dõi sửa đổi và cộng tác 

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn thêm!

Các thông tin khuyến mãi xin xem tại đây.

Blog - nơi chia sẽ các bài viết & hướng dẫn về phần mềm hữu ích được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của VietCAD

Quản lý an toàn dữ liệu thiết kế ở một vị trí trung tâm

 • Các nhóm làm việc duy trì kiểm soát các mô hình kỹ thuật số của họ.
 • Tập trung ngăn ngừa trùng lặp, nhầm lẫn, ghi đè tập tin.
 • Trưởng dự án cấp quyền truy cập hoặc kiểm soát và kiểm soát các thay đổi.

Tăng tốc quá trình thiết kế với quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM- Product Data Management)

 • Triển khai các ứng dụng PDM trong vài ngày so với tháng.
 • Nhanh chóng tìm và tái sử dụng dữ liệu thiết kế và kỹ thuật.
 • Truy cập sửa đổi và các công cụ kiểm soát vòng đời trong ứng dụng thiết kế

Hợp tác nhiều hơn, cả bên trong và bên ngoài

 • Trao đổi dữ liệu thiết kế của bạn với các kỹ sư.
 • Chia sẻ thiết kế với khách hàng, nhà cung cấp sản xuất và nhà thầu thiết kế.
 • Kết nối các nhóm làm việc trên nhiều trang web ở các vị trí khác nhau.

 

System requirements for Autodesk Vault 2020 products This article provides the system requirements for the Autodesk® Vault 2020 products

Autodesk Vault Server Requirements

Autodesk recommends installing the latest updates for functional enhancements and the best overall experience. Updates are available for downloaded from the Autodesk Account portal or the Autodesk Desktop App.

Autodesk Vault supports only 64-bit operating systems.

SYSTEM
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 FOUNDATION, ESSENTIALS, STANDARD, DATACENTER
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 FOUNDATION, ESSENTIALS, STANDARD, DATACENTER
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD, DATACENTER
MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (SP1) (VAULT BASIC ONLY)
MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL, ENTERPRISE (VAULT BASIC ONLY)

Database Servers 
 
SINGLE SITE
 • Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard, Enterprise (SP2, CU14 for 2014 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2016 Express, Standard, Enterprise (SP1, CU4 for 2016 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2017 Express, Standard, Enterprise (RTM, CU12)
FULL REPLICATION
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard, Enterprise (SP2, CU14 for 2014 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2016 Standard, Enterprise (SP1, CU4 for 2016 SP2)
 • Microsoft SQL Server 2017 Standard, Enterprise (RTM, CU12)
Notes:
 1. Autodesk’s support for Windows operating systems are synchronized with Microsoft’s Mainstream Support End Date. See Microsoft Lifecycle Support Policy and Windows 10 Release Information for more details.
 2. Microsoft does not support SQL Server 2017 Express edition on Windows 7. SQL Server 2017 Express is installed by Vault Server when a Vault instance of SQL is not found. Using Vault Basic on a Windows 7 operating system requires SQL Server 2014 to be pre-installed.
 3. Modern Servicing Model

CPU Type

SINGLE SITE
 • Intel® i5 or AMD® equivalent Processor, 2 GHz or higher (Minimum)
 • Intel® Xeon® E7 or AMD® equivalent Processor, 3 GHz or higher (Recommended)
FULL REPLICATION
 • Intel® Xeon® E5 or AMD® equivalent Processor, 2 GHz or higher (Minimum)
 • Intel® Xeon® E7 or AMD® equivalent Processor, 3 GHz or higher (Recommended)

Memory

SINGLE SITE
 • 8 GB RAM (Minimum)
 • 16 GB RAM (Recommended)
FULL REPLICATION
 • 16 GB RAM (Minimum)
 • 32 GB RAM (Recommended)

Disk Space

SINGLE SITE
 • 100 GB disk space (Minimum)
 • 200 GB disk space (Recommended)
FULL REPLICATION
 • 300 GB disk space (Minimum)
 • 500 GB disk space (Recommended)

Autodesk Vault File Server Requirements

SERVER OPERATING SYSTEM  
OPERATING SYSTEM
 • Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
 • Windows Server 2016 Standard, Datacenter
CPU  
FILE REPLICATION
 • Intel® Xeon® E5 or AMD® equivalent Processor, 2 GHz or higher (Minimum)
 • Intel® Xeon® E7 or AMD® equivalent Processor, 3 GHz or higher (Recommended)
MEMORY  
FILE REPLICATION
 • 16 GB RAM (Minimum)
 • 32 GB RAM (Recommended)
DISK SPACE  
FILE REPLICATION
 • 300 GB disk space (Minimum)
 • 500 GB disk space (Recommended)

Autodesk Vault Client Requirements

SOFTWARE  
OPERATING SYSTEM
 • Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1)
 • Microsoft Windows 10 Professional, Enterprise (1803 or higher)
BROWSER
 • Internet Explorer® 11
  
HARDWARE  
CPU
 • Intel® i3 or equivalent AMD® Processor, 1.6 GHz or higher (Minimum)
 • Intel® i7 or equivalent AMD® Processor, 3 GHz or higher (Recommended)
MEMORY
 • 4 GB RAM (Minimum)
 • 8 GB RAM (Recommended)
DISK SPACE
 • 6 GB disk space (Minimum)
 • 10 GB disk space (Recommended)

Thin Client

BROWSER
 • Internet Explorer® 11
 • Microsoft Edge
 • Chrome

Products:

Vault Basic; Vault Office; Vault Professional; Vault Workgroup;

Versions:

2020;