CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360

CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360

CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360

CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360

CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360
CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

CÁC DẠNG MÔ PHỎNG TRONG FUSION 360

Autodesk Fusion 360 cho phép thực hiên mô phỏng chuyển động các thiết kế nhằm tạo ra những hình ảnh động và sát với thực tế với các công cụ: Data translation, Assembly modeling, Joints & motion studies, Rendering, Simulation & testing,Animations.
18-09-2018 10:14:25 AM - 30

Với Fusion 360, bạn có thể thực hiện nhiều loại mô phỏng khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn chọn đúng dạng mô phỏng cần cho quá trình thiết kế và kiểm định.
Chú ý: chọn dạng mô phỏng khi tạo một Study trong Fusion 360. Bạn cũng có thể thay đổi một Study có sẵn bằng cách sử dụng Manage trên Simulation toolbar.
 


Phân tích ứng suất tĩnh (Static Stress) : Phân tích mô hình sẽ ứng xử như thế nào khi chịu tải trọng và bị những hạn chế về chuyển vị (điều kiện biên). Từ kết quả mô phỏng, bạn có thể lấy ra chuyển vị, ứng suất, hệ số an toàn và các điều kiện phá hủy. Kết quả được tính dựa trên giả thuyết của chuyển vị nhỏ và đáp ứng tuyến tính theo ứng suất.
 


Phân tích tần số (Modal Frequencies): Phân tích tần số dao động tự nhiên của chi tiết hoặc cụm lắp ghép. Từ kết quả, bạn có thể rút ra biến dạng (hình dạng lúc dao động) của các chế độ dao động và tần số tương ứng với các chế độ cũng như hệ số mass participation. Autodesk Fusion 360 cho phép bạn tính toán ảnh hưởng của tải trọng lên các tần số dao động tự nhiên. Tải trọng gây ra ứng suất đơn (chỉ kéo hoặc nén) sẽ làm tăng lên hoặc giảm đi tần số tự nhiên, trong khi đó, ứng suất uốn không gây ảnh hưởng đến giá trị tần số này.
 


Phân tích tính ổn định kết cấu (Structural Buckling): Xác định hệ số tải trọng buckling của một kết cấu chịu tải trọng nén. Hệ số này được tính toán cho một chế độ mất ổn định nhất định. Hệ số này nhân với tải trọng sẽ ra được tải trọng mất ổn định. Hệ số nhỏ hơn 1.0 có nghĩa là kết cấu sẽ bị mất ổn định vì sự thay đổi hình học trước khi tải trọng đạt đến trị số tối đa của nó.

Phân tích phi tuyến ứng suất tĩnh (Nonlinear Static Stress): Dạng mô phỏng này mở rộng khả năng của phân tích tĩnh bằng cách thêm vào các đặc tính sau:
· Chuyển vị lớn.
· Thay đổi tiếp xúc trong quá trình mô phỏng.
· Thay đổi tải trọng hoặc điều kiện biên trong quá trình mô phỏng.
· Vật liệu ứng xử phi tuyến (ví dụ như vật liệu thay đổi độ cứng và biến dạng dư, cả hai trường hợp này xảy ra khi vật liệu chịu ứng suất lớn hơn ứng suất chảy).
· Khối lượng tính toán gia tăng như trường hợp tải trọng thay đổi từng thời điểm.
 


Event Simulation: Dạng mô phỏng này mở rộng khả năng của phân tích phi tuyến tĩnh bằng cách thêm vào các đặc tính sau:
· Vận tốc và sự giảm chấn cũng như khối lượng và gia tốc (quán tính) được xem xét theo thời gian thực (phân tích va chạm).
· Độ lớn tải trọng thay đổi theo hàm số và chuyển vị là một hàm theo thời gian.
· Sự gia tăng tải trọng không phân chia rõ ràng giữa tải trọng tĩnh hay chuyển vị. Thay vào đó, chúng xác định điều kiện tại thời điểm tức thời trong suốt quá trình mô phỏng. Kết quả được tính toán và đưa ra tại mỗi thời điểm.
 


Mô phỏng nhiệt (Thermal): Xác định sự phân bố nhiệt độ ở trạng thái ổng định và sự truyền nhiệt. Với Fusion 360, bạn có thể tính toán được tải nhiệt, nhiệt độ trên bề mặt, đối lưu nhiệt, bức xạ nhiệt, và sự sinh nhiệt. Tính dẫn nhiệt của vật liệu cần được biết trước cũng như nhiệt độ môi trường và hệ số trao đổi nhiệt.
 


Phân tích ứng suất nhiệt (Thermal Stress): Mô phỏng ứng suất gây ra bởi nhiệt độ. Nhiệt độ trong mô hình và các thuộc tính nhiệt của vật liệu gây ra ứng suất bởi vì sự giãn nở không đều vì nhiệt. Ứng suất là một hàm theo biến dạng vì sự dãn nở hoặc co lại và độ cứng vật liệu. Thêm vào đó, bạn có thể áp thêm tải (trọng lực, áp lực, tải trọng) vào mô hình phân tích ứng suất nhiệt. Kết quả cho bạn thấy ứng xử của mô hình dưới sự kết hợp của tải trọng và ứng suất nhiệt.
 


Tối ưu hóa thiết kế (Shape Optimization): Xác định nơi nào có thể loại bỏ vật liệu trong thiết kế của bạn trong khi vẫn đảm bảo ứng suất và chuyển vị trong giới hạn cho phép. Dùng công cụ này để tối ưu hóa việc sự sử dụng vật liệu của bạn và đạt được mục tiêu giảm khối lượng cho thiết kế.

 

Các tin khác

TÍNH NĂNG MỚI CỦA AUTODESK REVIT 2018

TÍNH NĂNG MỚI CỦA AUTODESK REVIT 2018

Revit là phần mềm thiết kế, thể hiện kiến trúc được nghiên cứu và phát triển...
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MASTERCAM VÀ CÁC SẢN PHẨM KÈM THEO

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MASTERCAM VÀ CÁC SẢN PHẨM KÈM THEO

Mastercam là sản phẩm của công ty CNC software, thành lập năm 1984 có trụ sở tại Tolland,...
CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA BỘ SẢN PHẨM AUTODESK PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING

CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA BỘ SẢN PHẨM AUTODESK PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING

Gói phần mềm Thiết kế Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2018 bao gồm các...
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2019

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2019

Mastercam là phần mềm CADCAMCNC hỗ trợ cực kỳ mạnh mẽ cho anh nhà chế tạo, các...
THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU SẢN PHẨM AUTODESK VAULT

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU SẢN PHẨM AUTODESK VAULT

Autodesk Vault Management là phần mềm quản lý dữ liệu 2D & 3D được xây dựng bởi...
FUSION 360 - NỀN TẢNG MỚI TRONG THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

FUSION 360 - NỀN TẢNG MỚI TRONG THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Autodesk Fusion 360 một phần mềm giải pháp giúp cho người dung tiết kiệm được thời...
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2018

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRÊN MASTERCAM 2018

Mastercam là phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên...
DROPBOX VÀ AUTODESK TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

DROPBOX VÀ AUTODESK TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Dropbox là một dịch vụ lưu trữ tập tin trực tuyến miễn phí. Dropbox cho phép người...