Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Tuyển dụng

29 11/2021

51
Kỹ thuật chuyên ngành kiến trúc (Revit, BIM)
VỊ trí tuyển dụng: Kỹ thuật chuyên ngành kiến trúc (Revit, BIM). Hình thức toàn thời gian
Xem thêm
26 11/2021

34
Tuyển dụng nhân viên Kinh Doanh
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh. Hình thức toàn thời gian.
Xem thêm
15 10/2021

193
Tuyển dụng: Kỹ sư chuyên ngành cơ khí (Inventor)
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đang triển khai sản xuất tại Việt Nam nên có nhu cầu tuyển dụng: Kỹ sư chuyên ngành cơ khí (Inventor) làm việc tại Đồng Nai.
Xem thêm