Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo
Sự kiện - Hội thảo

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Sự kiện - Hội thảo

20 04/2021

709
Ứng dụng Mastercam Mill-Turn trong gia công CNC
Webinar Ứng dụng Mastercam Mill-Turn cho các trung tâm CNC tiện phay. Hội thảo online diễn ra vào ngày 14/05/2021 lúc 14:00 VN
Xem thêm
09 04/2021

178
Webinar Maybe you missed Maya 2022
Webinar Maybe you miss Maya 2022. Hội thảo online diễn ra vào ngày 23/04/2021 lúc 14:00 VN
Xem thêm
07 04/2021

2739
Live Webinar | Quản lý dữ liệu thiết kế cùng Vault Pro với PDMC
Webinar Quản lý dữ liệu thiết kế cùng Vault Pro với PDMC. Hội thảo online diễn ra vào thứ 6, 16/04/2021 lúc 14:00PM
Xem thêm
06 04/2021

2240
Webinar AUTODESK HSM CAM FOR INVENTOR
Webinar AUTODESK HSM CAM FOR INVENTOR. Hội thảo online diễn ra vào thứ 6, 09/04/2021 lúc 14:00PM
Xem thêm
01 04/2021

1278
Webinar Chaos Cosmos & Chaos Vantage
Webinar Chaos Cosmos & Chaos Vantage. Hội thảo online diễn ra vào thứ 5, 22/04/2021 lúc 14:00PM
Xem thêm
09 03/2021

627
Webinar Something you do not know about Autodesk BIM Collaborate
Something you do not know about Autodesk BIM Collaborate. Hội thảo online diễn ra vào thứ 5, 25/03/2021 lúc 10:00AM
Xem thêm
04 03/2021

387
Cuộc thi thiết kế nội thất Autodesk 2021
Bạn là một chuyên gia thiết kế trong lĩnh vực thiết kế không gian nội thất muốn thể hiện tài năng của mình? Không cần tìm đâu xa! Năm nay, Autodesk trở lại với cuộc thi thiết kế nội thất mùa thứ 2 của chúng tôi. Hãy gửi bài dự thi của bạn ngay hôm nay và nhận được sự...
Xem thêm
03 03/2021

257
Webinar New Year, New AEC Collection
Autodesk Docs - Cập nhật mới quan trọng cho AEC Collection. Hội thảo online diễn ra vào thứ 5, 18/03/2021 lúc 10:00AM
Xem thêm
30 12/2020

384
Webinar Design Visualization with Arnold and 3dsMax
Tham gia cùng VietCAD và tìm hiểu về hình ảnh hóa thiết kế với Arnold và 3ds Max . Hội thảo online sẽ diễn ra vào 22/1/2021 lúc 14:00PM.
Xem thêm