Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo

Sự kiện - Hội thảo
Sự kiện - Hội thảo

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Sự kiện - Hội thảo

29 06/2022

88
Webinar: Tự động hóa Nesting trong Fusion 360
Webinar: Tự động hóa Nesting trong Fusion 360. Ngày&Giờ: 09/07/2022 - 09:30 (VN)
Xem thêm
17 06/2022

257
Workshop: Những tính năng mới trong Revit 2023
Workshop: Những tính năng mới trong Revit 2023. Thời gian: 25/06/2022 - 9:00 AM. Địa điểm: Stix, 174A Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, HCM
Xem thêm
30 05/2022

256
Workshop: Top 5 quy trình thiết kế 2D, 3D hàng đầu
Workshop: Top 5 quy trình thiết kế 2D, 3D hàng đầu. Ngày&Giờ: 18/06/2022 - 09:00 (VN)
Xem thêm
04 05/2022

322
Webinar: Fusion 360 Core & Product Design Extension
Webinar: Fusion 360 Core & Product Design Extension. Ngày&Giờ: 14/05/2022 - 09:30 (VN)
Xem thêm
13 04/2022

267
Khám phá cách thức sáng tạo thúc đẩy thành công trong kinh doanh
Webinar: Khám phá cách thức sáng tạo thúc đẩy thành công trong kinh doanh. Ngày&Giờ: 27/04/2022 - 14:00 (VN)
Xem thêm
04 04/2022

197
Ứng dụng BIM trong quản lý và thiết kế cơ sở hạ tầng
Webinar: Ứng dụng BIM trong quản lý và thiết kế cơ sở hạ tầng. Ngày&Giờ: 14/04/2022 - 14:00 (VN)
Xem thêm
29 03/2022

305
Webinar: Dynamic Simulation trong Autodesk Inventor Professional
Webinar: Dynamic Simulation trong Autodesk Inventor Professional. Ngày&Giờ: 15/04/2022 - 14:00 (VN)
Xem thêm
21 03/2022

345
Webinar: Phối hợp cộng tác trên môi trường Autodesk Construction Clould
Webinar: Phối hợp cộng tác trên môi trường Autodesk Construction Clould. Ngày&Giờ: 30/03/2022 - 14:00 (VN)
Xem thêm
22 02/2022

264
Project Sync in Autodesk Vault
Webinar: Project Sync in Autodesk Vault. Ngày&Giờ: 25/02/2022 - 14:00 (VN)
Xem thêm