Đối Tác

Đối Tác

Đối Tác

Đối Tác

Đối Tác
Đối Tác

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Đối Tác

27 07/2022

107
Autodesk là gì? Các phần mềm phổ biến của Autodesk hiện nay
Chúng ta đều đã quen thuộc AutoCAD, nhưng trước đây ít người biết nó là một phần mềm của công ty Autodesk. Vậy Autodesk là một công ty như thế nào, và các phần mềm phổ biến của Autodesk hiện nay là gì? Rất có thể bạn đã đang dùng nó mà không hề nhận ra.
Xem thêm
06 10/2021

454
Autodesk Authorized Partner Program
Autodesk Partner là những đơn vị được hãng Autodesk công nhận và hợp tác trong việc cung cấp bản quyền phần mềm Autodesk trên thị trường.
Xem thêm
17 07/2020

1397
[VietCAD] Autodesk Services Provider
Cho dù bạn cần đào tạo hoặc sẵn sàng đưa nó lên một cấp độ hoàn toàn mới, hãy tìm trợ giúp trên Autodesk Services Marketplace. Kết nối và thuê các nhà cung cấp dịch vụ được Autodesk phê duyệt, những người sẵn sàng giúp đào tạo, tích hợp hệ thống, triển khai và hơn thế...
Xem thêm
11 10/2019

728
Autodesk Partner Marketing Bootcamp 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia!
Autodesk Partner Marketing Bootcamp 2019 in Kuala Lumpur, Malaysia!
Xem thêm
04 06/2019

1850
VietCAD hợp tác cùng KKMSoft cung cấp các giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ
KKM SOFT và VietCAD chuyên cung cấp giải pháp công nghệ giúp các doanh nghiệp đạt được năng suất hiệu quả, tối ưu sản phẩm tốt và nhanh hơn; Tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp tự động, kiến trúc, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải...
Xem thêm