V-Ray Premium

V-Ray Premium

V-Ray Premium

V-Ray Premium

V-Ray Premium
V-Ray Premium

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • V-Ray Premium

  • Lượt xem : 210
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Để đơn giản hóa dòng sản phẩm và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, Chaos V-Ray thông báo chính thức ngưng hình thức cấp phép bản quyền vĩnh viễn. Và ra mắt license mới: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise.

    Vậy gói license V-Ray Premium có gì?

 

Để đơn giản hóa dòng sản phẩm và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, Chaos V-Ray thông báo chính thức ngưng hình thức cấp phép bản quyền vĩnh viễn. Và ra mắt license mới: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise.

 

Trước 07.07.2022  

Từ 07.07.2022

V-Ray for SketchUp

V-Ray for 3ds Max

V-Ray for Cinema 4D

V-Ray for Houdini

V-Ray for Maya

V-Ray for Nuke

V-Ray for Revit

V-Ray for Rhino

V-Ray for Unreal

V-Ray for …

 

V-Ray for all – Chỉ một loại license sử dụng cho tất cả nền tảng phần mềm mà V-Ray tích hợp: 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, và Unreal.

 

V-Ray cung cấp bản quyền theo 3 cấp – tùy theo nhu cầu của từng nhóm quy mô người dùng: V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise.

 

 

V-Ray Premium | vray.com.vnVậy gói license V-Ray Premium có gì?

Với lựa chọn này, license của bạn là loại ''nổi''* trên bất kỳ máy tính nào

Bao gồm tất cả các tích hợp V-Ray: 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp, và Unreal.

Bao gồm hỗ trợ kỹ thuật

Thư viện nội dung Chaos Cosmos

20 Chaos Cloud rendering credits

Chaos Phoenix

Chaos Player

Chaos Scans

Chaos Vantage

*Floating license (giấy phép nổi) cho phép bạn đăng nhập và sử dụng một cách linh hoạt license của mình trên bất kỳ máy tính nào, tuy nhiên cùng 1 thời điểm bạn chỉ có thể sử dụng 1 license cho 1 máy tính.

 

Đặc biệt cấp Enterprise là lựa chọn hiệu quả về chi phí nhất, bao gồm tất cả tính năng của gói Premium nhưng với giá ưu đãi hơn, phù hợp cho các studio hay doanh nghiệp mua từ 5 licenses V-Ray trở lên.

 

 

Để hiểu rõ hơn về 3 cấp license V-Ray Solo, V-Ray Premium, V-Ray Enterprise mới, hãy xem bảng dưới đây:

 

  SOLO PREMIUM ENTERPRISE

Loại bản quyền (license)

Node-locked Floating Floating

Số lượng licenses tối thiểu

1 1 5

Bao gồm các sản phẩm:

     

Chaos V-Ray all*

Chaos Cosmos

Chaos Cloud**

 

Chaos Phoenix

 

Chaos Vantage

 

Chaos Player 

 

Chaos Scans

 

 

*Bao gồm 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Nuke, Revit, Rhino, SketchUp và Unreal.

**Miễn phí gói khởi đầu với 20-credits.

 

Zalo
Hotline