Tidal Power Generation Simulation System

Tidal Power Generation Simulation System

Tidal Power Generation Simulation System

Tidal Power Generation Simulation System

Tidal Power Generation Simulation System
Tidal Power Generation Simulation System

Phần mềm

  • Tidal Power Generation Simulation System

  • Lượt xem : 1077
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Chương trình mô phỏng tính toán quy mô và lượng phát điện tối ưu của cửa cống và tua bin thủy lực để tạo ra năng lượng thủy triều theo sự thay đổi của mực nước thủy triều. Mô phỏng lượng phát điện thông qua nhà máy phát điện thủy triều trước đó, được coi là một thế hệ năng lượng thân thiện với môi trường, có liên quan trực tiếp đến sự thành công của dự án.

    The simulation program for computation of the optimal scale and generation amount of sluice gates and hydraulic turbines for tidal power generation according to the change of tidal water-level. Simulating of power generation amount through the tidal power generation plant earlier, which is emerged as an eco-friendly power generation, is directly linked to the success of the project.

Features

- Real harmony (see level information by date/time) use and automatic generation of virtual harmonic data
- Data definitions of number of generation turbines/canals and of amount of reservoir
- Generating Report for Result and Calculation of optimal pow

 

Output

- Raw data/graph of tidal water-level and energy
- Summary data of power generation amount

Zalo
Hotline