Stream Data Management

Stream Data Management

Stream Data Management

Stream Data Management

Stream Data Management
Stream Data Management

Phần mềm

  • Stream Data Management

  • Lượt xem : 1147
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Hệ thống này là Hệ thống quản lý dữ liệu Stream trong lĩnh vực Quy trình của nhà máy. Thật tiện lợi khi sử dụng Quản lý sửa đổi dữ liệu quy trình do đơn giản hóa quy trình làm việc của Quản lý và sản xuất dữ liệu truyền phát

    The system is Stream Data Management System in the field of Plant Process. It is handy to use Process Data Revision Management due to simplify the work process of Stream Data Production and Management

Features

- Development of Integrated Environment for Stream Data Management
- Import / Export
- Stream Data Revision Management and Comparison
- Publishing Data to SPF

 

Output

- Stream Data Report Output

Zalo
Hotline