RailClone

RailClone

RailClone

RailClone

RailClone
RailClone

Phần mềm

  • RailClone

  • Lượt xem : 172
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Bố cục và mô hình hóa tham số dễ dàng sử dụng với nghệ sĩ cho 3ds Max

RailClone là gì?

Bạn cảm thấy mệt mỏi khi sử dụng các tài sản cố định, khó sửa đổi, đòi hỏi lao động thủ công tốn nhiều thời gian để chỉnh sửa? Bạn muốn tạo các đối tượng tham số thông minh dễ dàng hơn, dễ cập nhật, có thể sử dụng và tái sử dụng nhiều lần nhưng yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu? Nhập RailClone - plugin nhân bản spline và tạo mô hình tham số thân thiện với nghệ sĩ dành cho 3ds Max, nhanh chóng, hiệu quả và dễ học.

 

 

RailClone có thể được ứng dụng trong:

  • Architectural Visualization
  • Visual Effects
  • AEC

 

Zalo
Hotline