Plant Integration Estimation System

Plant Integration Estimation System

Plant Integration Estimation System

Plant Integration Estimation System

Plant Integration Estimation System
Plant Integration Estimation System

Phần mềm

  • Plant Integration Estimation System

  • Lượt xem : 1199
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Đây là hệ thống quản lý ngân sách và ước tính chi phí vượt mức, chi phí trực tiếp, chi phí xây dựng và chi phí dịch vụ cho quản lý dự án. Đây là hệ thống được thiết kế để đưa ra quyết định nhanh chóng bằng cách tính toán số tiền cạnh tranh tối ưu, quản lý và thu thập dữ liệu toàn diện (số lượng, giá cả và chi phí lao động) được tạo bởi mỗi bộ phận (bộ phận) khi thực hiện đấu thầu.

    This is the system managing budget and estimation of overhead cost, direct cost, construction cost, and service cost for project management. It is the system designed for making quick decision making by calculating the optimal competitive amount, managing, and collecting comprehensive data (quantity, price, and labor cost) created by each division (department) when performing bidding business.

Features

- Project Information / Foundation Information / Exchange Rate / Escalation / Unit Price Data (Head Office / Site / Local / Third Country's Person / Domestic / Overseas)
- Detailed Calculation Statement and Monthly Execution Plan (Design / Purchase / Co

 

Output

- Estimation Budget Summary Table, Detailed Statement of Design and Project Service, Detailed Statement of Purchase Budget, Detailed Statement of Construction Budget, etc.
- Risk Analysis Table, Contract Condition, etc.

Zalo
Hotline