Piping Material Estimation System

Piping Material Estimation System

Piping Material Estimation System

Piping Material Estimation System

Piping Material Estimation System
Piping Material Estimation System

Phần mềm

  • Piping Material Estimation System

  • Lượt xem : 1232
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Giúp chuẩn hóa đặc tả vật liệu đường ống, quản lý các vấn đề đặc điểm kỹ thuật và tự động xác minh dữ liệu BM theo thông số kỹ thuật thay đổi thông qua BM Batch Run. Luồng dữ liệu được quản lý bởi BM Balance Check.

    It standardizes piping material specification, manages specification issues, and automatically verifies BM data according to changing specification through BM Batch Run. The flow of data is managed by BM Balance Check.

Features

- Import of Commodity Code and SPM Code in SP Material System
- Branch, Reduce, Bolt Table Management
- Spec Issue, BM Revision, BM Balance, MR, BQ Data Interface

Output

- Spec. Report
- BM Summary, BM Balance

System Interface

- Import of Addition and Comparison of SPM Code and SP Material System DB

 

Zalo
Hotline