Microsoft Planner

Microsoft Planner

Microsoft Planner

Microsoft Planner

Microsoft Planner
Microsoft Planner

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Microsoft Planner

  • Lượt xem : 265
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Cùng Planner, hoàn thành nhiều việc hơn. Tạo bảng Kanban bằng các thẻ nhiệm vụ có nội dung phong phú cùng với tệp, danh sách kiểm tra, nhãn và nhiều hơn nữa. Cộng tác trong Planner và Microsoft Teams đồng thời kiểm tra các biểu đồ trạng thái hiển thị—tất cả trong đám mây của Microsoft.

Microsoft Planner

Sắp xếp làm việc nhóm với khả năng quản lý nhiệm vụ đầy tính trực quan, cộng tác và đẹp mắt.

Khám phá khả năng quản lý nhiệm vụ đầy tính cộng tác dành cho nhóm 

Hỗ trợ mọi người trong nhóm, bất kể vai trò hoặc chuyên môn của họ, để quản lý nhiệm vụ tốt hơn. Planner mang lại cho các nhóm trải nghiệm quản lý nhiệm vụ mang tính trực quan, cộng tác và đẹp mắt để hoàn thành công việc.

Bắt đầu nhanh mà không cần kinh nghiệm

Vận dụng kiến thức về các ứng dụng Microsoft 365 để nhanh chóng bắt đầu sử dụng Planner. Với trải nghiệm bắt đầu quen thuộc, bạn có thể tạo các bảng Kanban mới trong vài phút, mà không cần sự trợ giúp của chuyên gia.

Ngừng tìm kiếm và bắt đầu làm việc

Các gói bao gồm thẻ nhiệm vụ có nội dung phong phú chứa các thành phần được mong đợi như ngày đến hạn và các yếu tố bổ sung như tệp và nhãn. Mọi thứ đều có trong Planner nên bạn có thể giảm tìm kiếm và tăng làm việc.

Nhận thông tin chi tiết về trạng thái được trực quan hóa

Bỏ qua việc xây dựng các báo cáo trạng thái phức tạp cho các kế hoạch của bạn. Planner tự động trực quan hóa trạng thái nhiệm vụ thành biểu đồ hình tròn và đồ thị thanh cho bạn mà không cần thiết lập.

 

Làm việc ở nơi bạn muốn

Dùng Planner ở mọi nơi bạn làm việc. Tại bàn làm việc? Mở Planner từ tasks.office.com. Mọi lúc, mọi nơi? Cập nhật nhiệm vụ từ thiết bị di động của bạn. Bạn đang cộng tác trong Teams? Chọn ứng dụng Nhiệm vụ hoạt động trên nền tảng Planner.

Kết nối khắp Microsoft 365

Planner là một phần của Microsoft 365 nên ứng dụng này cũng an toàn như các ứng dụng khác. Microsoft 365 cũng kết nối Planner với Microsoft To Do, SharePoint, Power Automate và nhiều ứng dụng khác nhằm mang lại khả năng quản lý nhiệm vụ hiệu quả.

Quản lý tất cả nhiệm vụ của bạn trong Teams

Planner và Teams hoạt động tốt cùng nhau. Ứng dụng Nhiệm vụ trong Teams kết hợp mọi nhiệm vụ trong Planner và To Do, đồng thời ghép nối các việc cần làm của nhóm và cá nhân với các công cụ cộng tác nâng cao.

 

Các sản phẩm khác