Mastercam Mill

Mastercam Mill

Mastercam Mill

Mastercam Mill

Mastercam Mill
Mastercam Mill

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Mill

  • Lượt xem : 742
  • Mã SP :
  • Giá : usd 6,500
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn thêm!

Các thông tin khuyến mãi xin xem tại đây.

Blog - nơi chia sẽ các bài viết & hướng dẫn về phần mềm hữu ích được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của VietCAD

Bao gồm tất cả các khả năng của Mill Entry cũng như các chiến lược gia công mạnh mẽ cho  2-3 trục, 3 + 2 trục và các ứng dụng phay.

Với công nghệ Mastercam Dynamic Motion, công nghệ gia công 3D (nhiều bề mặt) thô và (bề mặt đơn) với công nghệ nhận dạng mẫu để gia công hiệu quả.

Bao gồm các ứng dụng: Design, Engrave, Rast2Vec, Nesting and Solids. 

Cho phép khách hàng SOLIDWORKS truy cập vào Mastercam đối với sản phẩm SOLIDWORKS Mill.