Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe
Mastercam Entry Lathe

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Entry Lathe

  • Lượt xem : 775
  • Mã SP :
  • Giá : usd 2,800
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn thêm!

Các thông tin khuyến mãi xin xem tại đây.

Blog - nơi chia sẽ các bài viết & hướng dẫn về phần mềm hữu ích được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của VietCAD

Bao gồm một số tính năng cơ bản: Roughing, grooving, finishing, threading, drilling và boring cùng với tính năng hổ trợ mô phỏng gia công. Ngoài ra phần mềm còn có đầy đủ các tính năng hổ trợ thiết kế wireframe, surface và solid.

Bao gồm các ứng dụng: Design, Solid, Rast2Vec và Nesting