Foundation Design System (Hyfos)

Foundation Design System (Hyfos)

Foundation Design System (Hyfos)

Foundation Design System (Hyfos)

Foundation Design System (Hyfos)
Foundation Design System (Hyfos)

Phần mềm

  • Foundation Design System (Hyfos)

  • Lượt xem : 1548
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Hệ thống tự động hóa thiết kế nền móng của bê tông trong lĩnh vực nhà máy. Chúng tôi đã cải thiện năng suất của kỹ sư dân dụng bằng cách tự động hóa các quy trình thiết kế, chẳng hạn như Định nghĩa tải / Định nghĩa hình học / Phân tích / Mô hình hóa liên kết thành một hệ thống dựa trên GUI. Có thể thiết kế Tie-Girder không chỉ các loại hình dạng khác nhau, sau đó hầu hết các nền tảng trong lĩnh vực nhà máy có thể được thiết kế.

    The system automates the foundation design of concrete in the plant field. We have improved the productivity of civil engineer by automating design processes such as Load Definition / Geometry Definition / Analysis / Tie-Girder Modeling into a GUI-based system. It is possible to design Tie-Girder not only various shape types, then most foundations in the plant field can be designed.

Features

- Automated Whole Process of Design
- Load Combination Definition / Geometry Definition / Load Definition / Tie-girder
- Auto Size for Pipe-Rack Foundation
- Design Code Support for KCI / ACI
- Output of Detail Calculation Sheet in Excel

 

System Interface

- Output of the calculation result in Excel Sheet
- Import/Export of Geometry Information
- Import of Load and Location Information from STAAD
- Analyzing of Footing/Tie-Girder by STAAD

Zalo
Hotline