Document Management

Document Management

Document Management

Document Management

Document Management
Document Management

Phần mềm

  • Document Management

  • Lượt xem : 1568
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Quản lý tài liệu và thông tin giữa các thành viên trên trang web của dự án được chia sẻ. Ngoài ra, hệ thống này quản lý lịch sử phân phối của các công ty hợp tác xây dựng, quản lý hiệu quả các tài liệu và nhanh chóng chia sẻ thông tin xây dựng bằng cách thiết lập hệ thống quản lý tài liệu của từng trang web.

    Document management and information between members on the project site are shared. In addition, this system manages the distribution history of construction collaborating companies, efficiently manages documents and quickly shares construction information by establishment of document management system by each site.

Features

- Field Document Management: Managing Letter, Construction Document, Work Daily Report and Shared Data
- Engineering Deliverable Management: Managing Transmittal Revision and Design Deliverable
- Workflow: General Approval, Electronic Document (IOM, F

 

Output

- Approval Workflow
- Deliverable on Head Office
- Deliverable / History on Field
- Daily Work State

Zalo
Hotline