Construction / Quality / Process Management System

Construction / Quality / Process Management System

Construction / Quality / Process Management System

Construction / Quality / Process Management System

Construction / Quality / Process Management System
Construction / Quality / Process Management System

Phần mềm

  • Construction / Quality / Process Management System

  • Lượt xem : 2027
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Đó là hệ thống quản lý quy trình xây dựng chi tiết. Nó vi tính hóa công việc quản lý quy trình của dự án EPC [Nhà máy / Nguồn], cải thiện nhanh chóng việc sản xuất quy trình tại chỗ, tăng độ tin cậy công việc tiến độ giữa các công ty đặt hàng bằng cách quản lý và tính toán tỷ lệ xây dựng dựa trên hệ thống và cập nhật quản lý quy trình tại chỗ làm việc bằng cách thiết lập R & R chính xác.

    It is the detailed construction process management system. It computerizes process management work of EPC project[Plant/Power], improves speedily production of on-site process work, increases progress work reliability between order companies by managing and calculating for construction rate based on the system, and updates on-site process management work by establishing accurate R&R.

Features

- Import of Data from Excel (Standard Code Data)
- Activity Code Data | WBS Data (P6 Data in Used)
- Activity Schedule Data | Activity Code, Standard Code Mapping Data

 

Output

- Report by Activity Schedule
- Status by Week and Process

Zalo
Hotline