Commissioning Management System

Commissioning Management System

Commissioning Management System

Commissioning Management System

Commissioning Management System
Commissioning Management System

Phần mềm

  • Commissioning Management System

  • Lượt xem : 2239
  • Mã SP :
  • Giá : Liên hệ
  • Sau khi xây dựng nhà máy tại hiện trường, việc xác nhận phải được hoàn thành thông qua vận hành trước khi chuyển giao hệ thống nhà máy cho khách hàng. Hệ thống này là hệ thống để thực hiện có hệ thống và quản lý toàn diện các công việc vận hành này. Công việc vận hành sử dụng hệ thống CNTT tại các nhà máy xây dựng quy mô lớn ngày càng trở nên cần thiết trong những ngày này.

    After a plant construction at the field construction, the confirmation must be completed through commissioning before Turning-Over the plant system to the client. This system is the system for systematically performing and comprehensively managing these commissioning work. The commissioning work using IT system at the large-scale plant construction becomes increasingly essential these days.

Output

- Sheet Print for Plant Commissioning Check and Test
- Data Report / Excel Output/ Process / S-Curve Chart

 

Input

- Plant Project and System Data such as Project, Sub Project, System, Subsystem
- Standard Information of Basic Type (Discipline, Sub-System Type, Item Type, etc.)
- Project Milestone / Check and Test Sheet Information
- Commissioning Information

Zalo
Hotline