V-Ray Next for Revit

V-Ray Next for Revit

V-Ray Next for Revit

V-Ray Next for Revit

V-Ray Next for Revit
V-Ray Next for Revit

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

 • V-Ray Next for Revit

 • Lượt xem : 43
 • Mã SP :
 • Giá : Liên hệ
 • V-Ray for Revit là một plugin kết xuất cho phép bạn tạo hình ảnh chất lượng chuyên nghiệp trực tiếp từ các mô hình Revit. Nó giúp bạn khám phá, trình bày các thiết kế của bạn và đưa ra các quyết định thiết kế quan trọng ở mọi giai đoạn của vòng đời thiết kế - từ thiết kế sơ đồ, thông qua phát triển thiết kế và tài liệu xây dựng đến các tài liệu tiếp thị được đánh bóng cuối cùng. Khi nói đến chất lượng, nó có thể được điều chỉnh theo bất kỳ yêu cầu nào trong quá trình thiết kế, giúp bạn đạt được mức độ cao nhất hoặc tính thực tế

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn thêm!

Các thông tin khuyến mãi xin xem tại đây.

Blog - nơi chia sẽ các bài viết & hướng dẫn về phần mềm hữu ích được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của VietCAD

LATEST FEATURES

 • Powerful Asset Editor Manage your materials all in one place
 • Appearance Manager Switch to more realistic V-Ray assets at render time
 • Randomize proxy objects Randomly scales and rotates V-Ray geometry instances
 • Revit Decals Add images to paintings, signs, screens and more
 • Lighting Analysis Easily visualize real-world illumination values
 • Adaptive Dome Light Render image-based lighting much faster
 • Auto Exposure and White Balance It’s simple as point and shoot
 • Faster rendering 2X faster rendering than the previous version