Mastercam Wire

Mastercam Wire

Mastercam Wire

Mastercam Wire

Mastercam Wire
Mastercam Wire
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Wire

  • Lượt xem : 139
  • Mã SP :
  • Giá : usd 5,500
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Bao gồm các tính năng hổ trợ lập trình gia công cắt dây EDM cho 2 trục và 4 trục kết hợp mô phỏng. 

Các ứng dụng bao gồm: Wire frame, surface, Solid modelling.