Mastercam Mill

Mastercam Mill

Mastercam Mill

Mastercam Mill

Mastercam Mill
Mastercam Mill
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Mill

  • Lượt xem : 167
  • Mã SP :
  • Giá : usd 6,500
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Bao gồm tất cả các khả năng của Mill Entry cũng như các chiến lược gia công mạnh mẽ cho  2-3 trục, 3 + 2 trục và các ứng dụng phay.

Với công nghệ Mastercam Dynamic Motion, công nghệ gia công 3D (nhiều bề mặt) thô và (bề mặt đơn) với công nghệ nhận dạng mẫu để gia công hiệu quả.

Bao gồm các ứng dụng: Design, Engrave, Rast2Vec, Nesting and Solids. 

Cho phép khách hàng SOLIDWORKS truy cập vào Mastercam đối với sản phẩm SOLIDWORKS Mill.