Mastercam Lathe

Mastercam Lathe

Mastercam Lathe

Mastercam Lathe

Mastercam Lathe
Mastercam Lathe
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Lathe

  • Lượt xem : 168
  • Mã SP :
  • Giá : usd 5,500
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Bao gồm tất cả các tính năng của Lathe Entry và thêm tính năng Mastercam Dynamic Motion​, hổ trợ lập trình C/Y- axis contour và gia công lỗ với live tool trên máy tiện CNC, cùng với một số tính năng dịch chuyển phôi giữa các trục chính gia công. Có thể kết hợp với Mastercam Mill hoặc Mill 3D để thực hiện các tính năng cao cấp khác.

Ngoài ra khách hàng có thể kết hợp với Mastercam for Solidworks lathe cùng môi trường làm việc.