Mastercam For SOLIDWORKS - Mill

Mastercam For SOLIDWORKS - Mill

Mastercam For SOLIDWORKS - Mill

Mastercam For SOLIDWORKS - Mill

Mastercam For SOLIDWORKS - Mill
Mastercam For SOLIDWORKS - Mill
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam For SOLIDWORKS - Mill

  • Lượt xem : 184
  • Mã SP :
  • Giá : usd 5,000
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm.

Mastercam for Solidworks Mill là một sản phẩm tích hợp trên môi trường phần mềm Solidworks. Đáp ứng các chiến lượt gia công 3+2 tombstone, và trục thay thế (4 axis) và một số ứng dụng gia công surface cao tốt HST đối với mặt đơn. Có hổ trợ công nghệ Dynamic Motion, gia công thô nhiều mặt và gia công tinh mặt đơn với chức năng nhận diện Stock model cho gia công vét. Đầy đủ tính năng tự động lập trình.

Bao gồm các ứng dụng: Engrave, Rast2Vec, Toolpath Nesting.