Mastercam Entry Mill

Mastercam Entry Mill

Mastercam Entry Mill

Mastercam Entry Mill

Mastercam Entry Mill
Mastercam Entry Mill
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Entry Mill

  • Lượt xem : 206
  • Mã SP :
  • Giá : usd 2,800
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Gói tính năng cơ bản bao gồm các chiến lược chạy dao 2,5D pocketing, contour, drilling, hole making với chức năng mô phỏng toolpath. Ngoài ra còn hổ trợ đầy đủ các ứng dụng thiết kế wireframe, surface, Solid cần thiết cho người dùng.

Bao gồm các ứng dụng: Design, Solid, Rast2Vec và Nesting.