Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe

Mastercam Entry Lathe
Mastercam Entry Lathe
CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Entry Lathe

  • Lượt xem : 159
  • Mã SP :
  • Giá : usd 2,800
  • License vĩnh viễn

    Maintenance theo năm

Bao gồm một số tính năng cơ bản: Roughing, grooving, finishing, threading, drilling và boring cùng với tính năng hổ trợ mô phỏng gia công. Ngoài ra phần mềm còn có đầy đủ các tính năng hổ trợ thiết kế wireframe, surface và solid.

Bao gồm các ứng dụng: Design, Solid, Rast2Vec và Nesting