Mastercam Mill 3D

Mastercam Mill 3D

Mastercam Mill 3D

Mastercam Mill 3D

Mastercam Mill 3D
Mastercam Mill 3D

			CÔNG TY TNHH VIỆT C.A.D

Phần mềm

  • Mastercam Mill 3D

  • Lượt xem : 275
  • Mã SP :
  • Giá : usd13,000
  • License vĩnh viễn

    Mainternance theo năm

     

Bao gồm tất cả các khả năng của Mastercam Mill cũng như tính năng gia công 3D cao cấp cho mô hình Solid, Surface và STL. Được hỗ trợ bởi công nghệ Mastercam Dynamic Motion bao gồm các đường chạy dao gia công thô, bán thô, mặt đơn 3D HST và các chiến lược gia công tinh được tối ưu hóa cho các ứng dụng gia công tốc độ cao. 

 Bao gồm các ứng dụng: Design, Engrave, Rast2Vec, Nesting, Solids

Khách hàng được sử dụng các tính năng của Mastercam Solidwork Mill.

Các sản phẩm khác